Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en/of diensten van Huis van Vrede worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Huis van Vrede houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website inloophuiskrispijn.nl van Huis van Vrede of gebruik maakt van de producten of diensten van Huis van Vrede, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Huis van Vrede te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Huis van Vrede aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de producten of diensten van Huis van Vrede.

Doeleinden

Huis van Vrede gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw opdracht en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Als u een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
  • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en/of diensten van Huis van Vrede, indien u daar prijs op stelt.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Huis van Vrede kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of bij ons melden.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot Huis van Vrede Uitvaartzorg behoren.

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Huis van Vrede op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Huis van Vrede zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Huis van Vrede maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Verder maken onze websites gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Huis van Vrede behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacy verklaring voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van februari 2023.

Cookies